Personel Başvuru Formu

KİŞİSEL BİLGİLER
Başvurulan Departman
Adınız ve Soyadınız
Ev adresiniz:
İş adresiniz:
Ev telefon no:
İş telefon no:
Acil durumlarda temasa geçilecek kişiler:
Adresi ve telefon numarası:
Doğum yeriniz /tarihi:
Baba adı:
Anne adı:
Cinsiyetiniz: Erkek     Bayan
Milliyetiniz:
Medeni haliniz:
Eşinizin adı ve görevi:
Çocukların isim ve doğum tarihleri:
Askerliğinizi yaptınız mı? Evet     Hayır
Terhis tarihi:
Tecil: Evet     Hayır
Tecil tarihi:
Muaf: Evet     Hayır
Nedeni:
EĞİTİM VE ALDIĞINIZ KURSLAR:
  Giriş yılı Çıkış yılı Bölümü Okul adı
İlkokul:
Orta okul:
Lise:
Üniversite:
Katıldığınız seminerler, kurslar ve süreleri:
BİLDİĞİNİZ YABANCI DİLLER :

   A:  Çok İyi    B: İyi     C: Orta      D: Az

  Yabancı Dil Okuma Yazma Konuşma
1)
2)
3)
Referanslarınız:
Yakın akrabalar dışında hakkınızda bilgi verebilecek 2 kişi
Adı-Soyadı Görevi Adresi Tel No

İŞ TECRÜBENİZ:
En son çalıştığınız iş yerinden başlayarak yazınız:
1)İş yerinin adı / giriş ve ayrılış tarihi:
En son alınan brüt yıllık ücret :
Kadro Unvanı:
Ayrılma isteğinizin nedeni ve ihbar süreniz:
Görevin tanımı:
2)İş yerinin adı / giriş ve ayrılış tarihi:
En son alınan brüt yıllık ücret :
Kadro Unvanı:
Ayrılma isteğinizin nedeni ve ihbar süreniz:
Görevin tanımı:
İlave Bilgiler:
Başvurunuzu değerlendirmemize yardımcı olabilecek diğer bilgiler :
Bildiğiniz Program ve uygulamalar :
Hafta sonu çalışmayı kabul eder misiniz ? Evet     Hayır
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu taahhüt eder, yalan / yanlış bilgi vermemin iş akdimin işveren tarafından feshine yol açacağını bildiğimi kabul ederim. Kabul Ediyorum     Kabul Etmiyorum